3. marts 2017

Nyt forskningsprojekt på Regionshospitalet Randers skal undersøge, hvordan hospitalers hjertestophold kan organiseres bedre for at øge chancen for, at patienter overlever et hjertestop. Erfaring viser nemlig, at der er stor forskel i, hvordan hjertestophold på hospitaler er sammensat.


Det antages, at mellem 1.700 og 2.300 patienter hvert år rammes af hjertestop på danske hospitaler. Selvom man har større chancer for at overleve hjertestop på et hospital, er det stadig mindre end én ud af tre, som overlever.

- I dag er der stor forskel på, hvordan hospitalerne sammensætter sit hjertestophold med antal medlemmer, deres viden samt erfaring inden for hjertestop. Der findes ingen standard for sammensætningen af et hjertestophold, så vi ved reelt ikke, hvordan holdets organisering kan have betydning for overlevelsen, siger Kasper Glerup Lauridsen, ph.d.-studerende ved Regionshospitalet Randers.

Ph.d.-studerende Kasper Glerup Lauridsen

Forskningsprojektet udføres på Regionshospitalet Randers i et samarbejde med Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital. Det forventes, at flere jyske hospitaler deltager i forskningsprojektet på sigt.

Kortlægning af hjertestopholdet

Forskerne vil undersøge, hvordan sammensætningen af hospitalernes hjertestophold påvirker samarbejdet om genoplivningen, kvaliteten af behandlingen og sandsynligheden for, at patienten overlever.

- Ved at kortlægge bemandingen af hjertestopholdet får vi indblik i, hvem og hvor mange der deltager i hjertestopbehandlingen, og hvilke kompetencer de har. Og vi spørger medlemmerne på hjertestopholdene, hvilke udfordringer de oplever under hjertestopbehandlingen. Disse informationer sammenholder vi bl.a. med data over de registrerede hjertestop, som vi trækker fra den Nationale Kvalitetsdatabase for hjertestop, DANARREST, siger Kasper Glerup Lauridsen.

1.000 genoplivningsforsøg skal undersøges

Forskningen inkluderer også information om de patienter, der modtager hjertestopbehandlingen. Der skal 1.000 patienter med i forskningsprojektet, hvis tilstand før, under og efter genoplivningsforsøget vil blive vurderet.

- Vi registrerer patienterne – deres alder, køn og hvilke følgesygdomme patienterne havde, da de blev indlagt på hospitalet. Når vi har analyseret patienterne, hjertestopholdet og kvalitetsdata fra behandlingen, vil vi forhåbentlig kunne udarbejde nogle anbefalinger og standarder for, hvilket personale og hvor meget personale man optimalt skal sende, når en patient får hjertestop på hospital. Det vil betyde, at vi vil kunne redde flere patienter fra hjertestop, fortæller Kasper Glerup Lauridsen.

Forskningsprojektet er netop startet og vil fortsætte frem til 2020.

Yderligere oplysninger

Kasper Glerup Lauridsen, ph.d.-studerende, tlf.: 2246 7815
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609