15. marts 2017

Patienter udtrykker tilfredshed med behandling og personale på Regionshospitalet Randers. Særligt de akut indlagte patienter og ambulante patienter er i høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse, viser ny undersøgelse.

Resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) har i dag offentliggjort patienters vurdering af Regionshospitalet Randers for 2016. Undersøgelsen viser svar fra planlagt ambulante patienter, planlagt indlagte patienter og akut indlagte patienter.

Undersøgelsen viser fremgang i tilfredsheden for akut indlagte patienter i sammenligning med tilsvarende undersøgelse fra 2015. Patienterne oplever i højere grad, at personalet giver god information under indlæggelsen, at de og pårørende bliver inddraget i behandlingen, og at de løbende bliver informeret om resultater fra undersøgelse og behandling. De akut indlagte patienter vurderer samlet deres pleje og behandling på Regionshospitalet Randers over landsgennemsnittet.

- Patienternes positive vurdering er et skulderklap til vores personale. Vi er glade for de fine besvarelser. Og ikke mindst de besvarelser, der viser, hvor vi kan gøre det bedre. Vi bruger resultaterne fra undersøgelsen som pejlemærke for, hvor vi skal sætte ind for at sikre, at vi behandler på patienternes præmisser, siger Jonas Dahl, hospitalsdirektør ved Regionshospitalet Randers.

Også blandt planlagt ambulante patienter er der fremgang i tilfredsheden. Patienterne oplever i højere grad, at åbningstider i ambulatorierne passer dem godt, at personalet giver sig god tid til patienterne samt, at de får god og letforståelig information fra personalet. Den samlede tilfredshed for behandling blandt de planlagt ambulante patienter ligger også over landsgennemsnittet.

Mere fokus på patientinformation og inddragelse

Undersøgelsen viser dog også potentiale for forbedring. Der er en tilbagegang i tilfredsheden blandt de planlagt indlagte patienter, der bl.a. efterspørger mere information under indlæggelse.

- Vi kan se, at patienterne overordnet giver os flotte karakterer i denne undersøgelse, men der er stadig noget at arbejde med. Vi har løbende fokus på at forbedre vores arbejde inden for patientinformation og patientinddragelse. Alle vores patienter skal føle sig taget godt hånd om både før, under og efter indlæggelsen. Og vi vil blive endnu bedre til at inddrage patienter og pårørende i behandlingen, siger Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør.

Yderligere oplysninger

  • Jonas Dahl, hospitalsdirektør, tlf.: 2974 4145
  • Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, tlf.: 4071 6438
  • Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609

Fakta om undersøgelsen

  • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 blev foretaget fra 1. August til 31. oktober blandt planlagt indlagte patienter, akut indlagte patienter og planlagt ambulante patienter
  • I alt har 5.999 patienter modtaget spørgeskemaet, og heraf har 3.746 besvaret det
  • Planlagt indlagte: 273 har modtaget skemaet, 194 (71%) har svaret
  • Akut indlagte: 1.705 har modtaget, 945 (55%) har svaret
  • Ambulant indlagte: 4.021 har modtaget, 2.607 (65%) har svaret