Vi kunne i sidste uge fortælle om en ny udviklingsplan for hospitalet helt frem til 2032. Nu zoomer vi ind på de enkelte dele, og første trin er en ny forhal, som du her kan se de foreløbige skitser til.

7. februar 2017. Illustrationer: Aarhus Arkitekterne. Billeder og tekst: Peter Lund Krogsøe

Skitse til den kommende forhal. (Husk at skitserne stadig kun er vejledende.) 

Vi skal have en ny forhal. Samme sted, men nu mere brandsikker, mere indbydende og langt mere overskuelig. Med bedre forhold for kiosken og med plads til danmarks første hospitalsapotek. Og måske det hele står klart allerede ved udgangen af 2017. Men skulle det nu virkelig være nødvendigt?

Ja, siger hospitalsdirektør Jonas Dahl, for vi skal tænke på hele patientforløbet, og så er det afgørende, om folk befinder sig godt på hospitalet, og at de kan finde vej, når de eller deres pårørende ankommer til forhallen:

“Den nye forhal skal forstås ud fra det faktum, at et besøg på hospitalet handler om meget mere end det øjeblik, hvor vi stikker kniven patienten eller laver en behandling. Det handler også om, at vi kan tilbyde en god og sund kost, at vi har nogle gode rammer, at vi sørger for, at efterbehandlingen kommer på plads og sørger for kontakt til kommunen, så de står klar til at følge patientforløbet til ende. Vi er nødt til at se hele behandlingen som et forløb, og det starter jo sådan set i det øjeblik, man parkerer bilen og træder ind på matriklen.”

Skitserne blev diskutteret til torsdagens workshop om den nye forhal.

“Nu får vi skabt nogle bedre fysiske rammer, både for de ansatte henne i Kirurgisk Sekretariat, men også i forhold til det apotek, som nu flytter ind, i forhold til kiosken, som nu får bedre forhold og måske særligt vigtigt - i forhold til de patienter, som ankommer til – og opholder sig - ude i forhallen. Der skal det jo både være behageligt og sikkert at opholde sig”.

 

Kernen i den nye forhal

Skitserne, som du kan se, er stadig foreløbige, så hæng dig ikke for meget i detaljen. Men grundprincippet er klart. Det skal være lysere og lettere, og så bliver det en enklere forhal, som gør det lettere at finde frem til rette sted. Den markant forbedrede brandsikkerhed er naturligvis også væsentlig, men den bliver jo som sådan ikke en del af det visuelle udtryk, som borgerne vil opleve:

“Forhallen er rigtig mange af patienternes første møde med hospitalet, så derfor handler det her om at sikre, at de føler sig velkomne og trygge, når de kommer ind. At de bliver guidet den rigtige vej hen til det rigtige ambulatorium eller den rigtige afdeling. Det gælder selvfølgelig også de pårørende, fortæller Jonas Dahl og uddyber:

“Vi kommer altså til at give borgerne bedre muligheder for at orientere sig, men det bliver også nogle meget mere indbydende rammer. Jeg tror, når man har opholdt sig nogle timer nede i forhallen, så er det altså lidt nogle trykkede rammer - for det er mørkt og murene hænger lidt tungt over hovedet på en. Med de kommende forandringer, tror jeg, at folk vil få et bedre helhedsindtryk.”

 

Men hvad så nu?

Torsdag var der workshop om den nye forhal. Her var deltagere fra Sundheds-it, Teknisk Afdeling, kiosken, det kommende apotek, Serviceafdelingen, Kirurgisk Center og Hospitalsledelsen samlet for at se de seneste udkast af skitserne, som Karina Lehm fra Aarhus Arkitekterne viste frem. Her blev der åbnet for input, tanker, bekymringer eller og gode idéer, og det er de input, som Karina Lind nu laver de næste skitser ud fra.

Fra torsdagens workshop.

Marie Glent-Madsen, AC-fuldmægtig i Administrationen, stod for at workshoppen forløb godt, og hun forklarer her, hvorfor det var godt for processen, at disse mennesker mødtes:

“Vi skulle bruge den her workshop til at kvalificere det oplæg, der har ligget til forhallen. Så vi blev sikre på, at det er den rigtige retning, vi går i forhold til alle de aktiviteter, der er nede i forhallen. Så er det jo rigtig godt lige at se hinanden i øjnene og få snakket igennem, om vi er nogenlunde enige om, at vi er på rette spor. Og det virkede det faktisk til, at vi er, fortæller Marie Glent-Madsen.

Nu tegner Aarhus Arkitekterne lidt videre, og så skal det i udbud, når Hospitalsledelsen har godkendt det. Det er pt. forventningen, at den nye forhal er færdig ved udgangen af 2017, men du kan følge udviklingen løbende her på intranettet - og naturligvis også i selve forhallen, når vi når så langt.

Moderniseringen af forhallen er en del af den samlede udviklingsplan for hospitalet, som du kan læse om i artiklen Modernisering af Regionshospitalet Randers.