Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen

Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen er af Region Midtjylland og Region Nordjylland udpeget som ny formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.