Nyhed: 29. juni 2016. Foto: Helle Brandstrup Larsen

I to måneder har patienter på Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers som et forsøg kunnet få en madpakke med hjem, når de udskrives. Efterspørgslen efter tre halve med pålæg som alternativ til et tomt køleskab har været så stor, at ordningen nu gøres permanent og udvides til at gælde alle hospitalets sengeafdelinger.

- Vi kan ikke have, at f.eks. ældre enlige patienter ikke har noget at spise, når de kommer hjem, siger sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen. De er tit småt spisende i forvejen, og det er vigtigt, at de får ordentlig mad, så de kan genvinde deres kræfter.

Den madpakke, som patienter på sengeafdelingerne kan få med hjem, består af smørrebrød, som patienterne selv kan vælge fra dagens menukort. Det pakkes i en plastikbakke, så det holder sig friskt på hjemturen.

En hjælpende hånd

Patienterne vil kunne læse om tilbuddet i en folder, og personalet på afdelingerne har særlig opmærksomhed på patienter, som kan have gavn af at få en madpakke med hjem.

- Vi arbejder med mange forskellige tiltag for at gøre især de ældre patienters overgang fra hospitalet til hjemmet så lempelig som muligt. Madpakkerne er en meget enkel og virkningsfuld måde at give patienterne en ekstra hjælpende hånd, siger Marianne Jensen.

Hospitalet forventer, at ca. 50 patienter hver dag vil tage imod tilbuddet. Patientkøkkenets kostkonsulent vil efter en periode måle patienternes tilfredshed med madpakkerne.