Et team fra Regionshospitalet Randers samarbejder med Randers Kommune om at hjælpe gamle, sårbare patienter godt hjem fra hospitalet.

14. juli 2016. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Geriatrisk Team: Sygeplejerske Louise Filskov og Overlæge Nasrin Imamirad 

De færreste drømmer om at ryge tilbage på hospitalet kort efter, at man er udskrevet.
Især for gamle og sårbare patienter kan det være en barsk oplevelse at måtte retur til hospitalet efter få dage hjemme. De bliver ofte konfuse og opgivende, når de må indlægges igen.

Nu har Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers og Randers kommune sammen etableret et udkørende team bestående af en geriatrisk sygeplejerske og en geriatrisk speciallæge. Siden 15. maj har dette team, som et pilotprojekt, fulgt op på indlæggelser med besøg til særligt sårbare patienter i hjemmet og arbejdet sammen med hjemmeplejen om behandling og pleje i overgangsfasen. Det har foreløbig resulteret i, at ca. 75% af de patienter, som kunne risikere genindlæggelse, slap for at komme på hospitalet igen.

"Det kan være en stor udfordring for kommunen af få patienter hjem, som fejler mange ting samtidig. Vi hjælper med at sikre den gode overgang i forhold til medicinering og pleje, og vi hjælper med at observere patientens tilstand", fortæller ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Lene Stouby Mortensen.

Undersøger og behandler hjemme 

Det geriatriske team kontakter patienten dagen efter udskrivelsen, og hvis der er behov for det, rykker teamet ud til patienten. Teamet giver f.eks. væske, tager blodprøver og undersøger og behandler patienten hjemme. På den måde undgår patienten en anstrengende tur omkring hospitalets akutafdeling. Hospitalets udgående team er til rådighed for hjemmeplejen på telefon og med besøg de første 14 dage efter udskrivelsen.

"De meget gamle mennesker er ikke nødvendigvis raske, når de kommer hjem fra hospitalet. De er bare ikke så syge, at de skal være indlagt", siger Lene Stouby Mortensen.

"Derfor er det vigtigt, at det set-up, der er omkring dem i hjemmet, har det rette kompetenceniveau til hele tiden at observere patientens tilstand og handle på en passende måde”.

Samarbejde med fire kommuner

Projektet med et udkørende geriatrisk team fra hospitalet er blevet til i et udviklingssamarbejde mellem Regionshospitalet Randers og de fire kommuner i hospitalets optageområde, Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs. Pilotprojektet i Randers Kommune forventes at føre til en form for team, der også kan udbredes til de øvrige tre kommuner.

"Jeg er helt sikker på, at dette kun er begyndelsen på en ny arbejdsform til gavn for både patienterne og deres pårørende. Vi skåner patienterne og giver dem bedre behandlingsforløb på områder, hvor vi ved, at vi kan øge kvaliteten", siger ledende overlæge Lene Stouby Mortensen, Regionshospitalet Randers.

Hun håber, at udgifterne til udkørende teams, som også skal dække stort tidsforbrug til lange køreafstande, kan opvejes af, at patienterne får et bedre udskrivelsesforløb, og færre får brug for at blive genindlagt på hospitalet.

 

Yderligere oplysninger:

Ledende overlæge Lene Stouby Mortensen, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers
mail: Lenmorte@rm.dk
Tlf.: 78 42 16 01/30 92 23 10