23. november 2016

Regionshospitalet Randers og fire østjyske kommuner har knækket koden til at komme svær overvægt hos børn og unge til livs. Sammen har parterne drevet et projekt med overvægtsklinikker siden marts 2014, og 83 procent af de deltagende børn taber sig efter et år.

Projektet er støttet af SATS-puljemidler fra Sundhedsministeriet med formålet om at finde en ensartet og effektiv metode til behandling af svært overvægtige børn fra 3-18 år. De overbevisende tal er netop blevet offentliggjort i projektets midtvejsrapport, der viser, at 83 procent af de deltagende børn har tabt sig efter et år, og at metoden har vist sig at være lige så billig, som den er effektiv.

- Det er første gang, at det er lykkes Børneafdelingen og de fire deltagende kommuner at udvikle et så succesfuldt og effektivt behandlingstilbud til svært overvægtige børn i Østjylland. Resultaterne viser, at børnene taber sig – uanset køn, alder, bopæl og vægt. Det er et gennembrud for behandling af børn med svær overvægt i vores landsdel, udtaler Bent Windelborg Nielsen, ledende overlæge i Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers og tilføjer:

- Jeg er stolt over det tværfaglige samarbejde med regionen, kommunerne og fagpersoner i dette projekt. I samarbejdet er vi lykkes med at afprøve og udvikle en sammenhængende indsats for behandling af svært overvægtige børn, der kan være til inspiration for andre regioner og kommuner i landet, fortæller Bent Windelborg Nielsen.

Det er fagpersoner fra sundhedsafdelingerne i Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune, der har bidraget med ekspertise og støtte til projektet. Udgangspunktet for behandlingen er den såkaldte Holbækmodel, hvor børnene følger stringente retningslinjer for livsstilsændringer og desuden bliver undervist i at håndtere overvægtsproblemerne.

Effektivt samarbejde giver resultater

Samarbejdet mellem Regionshospitalet Randers og kommunerne starter med, at børnene får en undersøgelse på Børneafdelingen i Randers, hvor de bliver undersøgt for sygdomme, der er relateret til overvægt, og herefter tager fagpersonerne fra kommunerne over. Behandlingen indebærer blandt andet samtaler og fokus på en række punkter, som børnene skal overholde fra gang til gang.

Tobias Schou Sørensen er et af de deltagende børn i projektet. Han er blevet behandlet i overvægtsklinikken hos Sundhedsplejen i Randers Kommune, hvor han startede i 2014. Han har tabt 20 centimeter omkring livet, siden han startede i klinikken. Han er i dag cirka 20 centimeter højere, og vejer næsten det samme, som han gjorde i 2014.

- Vi fik en fantastisk støtte fra Sundhedsplejen i Randers Kommune. Det er rigtig hårdt at stå med overvægtsproblemet alene, for det udvikler sig let til konflikter omkring maden derhjemme. Det har ikke været en let proces, men det er det hele værd, når man får så glad en dreng ud af det, siger Marie Schou, mor til Tobias.

I forløbet arbejder deltagerne med udvikling af sund livsstil, motionsvaner, søvnrytme og handlekompetencer. Processen tager tid, og anbefalingen fra projektgruppen lyder, at et behandlingstilbud skal strække sig over 2-3 år eller mere.

Børnene bliver afsluttet i overvægtsklinikken i løbet af det år, hvor de har nået vægt, der svarer til 27,5 BMI for en voksen. Det er der indtil videre ni børn i projektet, der har opnået.

Fakta

  • Cirka 20 procent af alle børn er overvægtige, og heraf er cirka 4 procent svært overvægtige. 
  • Det østjyske projekt har fået 3,1 mio. i støtte fra Sundhedsministeriets SATS-middelpulje.
  • Projektet forløber fra 2014 til 2017.
  • Projektet omfatter 100 pladser fordelt procentvis efter antallet af svær overvægtige børn i de enkelte kommuner.
  • Udover at være effektiv på vægttab er projektet også organisatorisk og økonomisk effektiv, hvor resultaterne er opnået med et gennemsnit på 7,4 behandlingskonsultationer til en samlet behandlingstid på 6,75 timer pr. barn om året.