22. november 2016

De fleste kvinder ønsker en naturlig fødsel, men ofte er det nødvendigt at hjælpe fødslen på vej ved at give veerne et ekstra skub med det ve-stimulerende middel Syntocinon. Men kan fødselsoplevelsen forbedres for mor og barn, hvis det ve-stimulerende drop afbrydes under fødselsforløbet? Det afdækker et nyt forskningsprojekt fra Regionshospitalet Randers.

Projektansvarlig Sidsel Boie. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Hvert år får 12.000 fødende det ve-stimulerende middel Syntocinon i Danmark, og det er kutyme, at midlet gives til den fødende gennem hele fødslen. Et ve-stimulerende drop hjælper fødslen på vej, men det er et indgreb i den naturlige fødsel, som kan gøre fødslen kompliceret og når midlet gives, betyder det bl.a., at der skal være mere overvågning af barnet, og kvindens bevægelsesmuligheder under fødselsforløbet begrænses.

- Vi vil undersøge, om det er nødvendigt at give ve-stimulerende drop under hele fødslen. Vi har en formodning om, at hvis vi afbryder det ve-stimulerende drop, når den fødendes veer tager fat, så vil kroppen selv tage over. Vi ønsker at fremme den naturlige fødsel og måske kan det betyde et bedre fødselsforløb for både mor og barn med færre komplikationer til følge, forklarer Sidsel Boie, læge og ph.d.-studerende på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Regionshospitalet Randers.

Internationalt projekt

Sidsel Boie står i spidsen for forskningsprojektet, der blev startet på Regionshospitalet Randers i april 2016, og som i dag også udføres på Sygehus Lillebælt Kolding, Aarhus Universitetshospital Skejby, Aalborg Universitetshospital og tre hospitaler i Holland.

- Der er god opbakning til projektet, og engagementet hos jordemødrene på de forskellige fødesteder er stort. Mange jordemødre fortæller mig, at de har på fornemmelsen af, at hvis man skubber veerne i gang med Syntocinon og afbryder droppet, når kvindens veer tager til, så kan kroppen godt selv klare resten, men vi mangler videnskabelig evidens herfor, fortæller Sidsel Boie.

Samme erfaring har jordemødre på hollandske hospitaler gjort sig. Derfor er der etableret et internationalt samarbejde med Academic Medical Center i Amsterdam, Amphia Hospital i Breda og Tergoi Hospital i Blaricum. I starten af 2017 vil de hollandske kvinder også inviteres til at deltage i projektet.

Forskning med 1200 fødende kvinder

- Vi skal have 1200 kvinder med i projektet. Lige nu er vi i gang med at informere gravide og hverve fødende til deltagelse i projektet på fødestederne i Danmark. Hvis hun takker ja til at deltage, vil hun få udskiftet sit ve-stimulerende drop med enten et nyt ve-stimulerende drop eller et drop med saltvand i den aktive fase af fødslen, forklarer Sidsel Boie.

Der er indtil videre 93 kvinder, der deltager i projektet. Alle gravide informeres om projektet i jordemoderkonsultation, og de kvinder, som ender med at få ve-stimulerende drop, informeres i forbindelse med selve fødslen.

- Vi oplever generelt positiv indstilling fra kvinderne til deltagelse i projektet. De fleste ønsker sig en naturlig fødsel med så lidt unødig indgriben som muligt, og udsigten til ikke at få ve-stimulerende drop under hele fødslen ser de som en gave. Vi oplever også nogle med forbehold til projektet, fordi de er bekymret for, hvad der sker i fødselsforløbet, hvis ve-stimulationen afbrydes, og fødslen går i stå igen, fortæller Trine Fritzner, kvalitetsjordemoder på Regionshospitalet Randers.

Men kvinderne har ingen grund til bekymring. Tager kvindernes egne veer ikke til, kan kroppen også have godt af en pause. Skønner jordemødrene, at ve-stimulerende drop er nødvendigt for igen at skubbe til veerne og fremme fødslen, så tilføres droppet.

Færre komplikationer uden medicin

Projektet skal også undersøge om afbrudt drop under fødslen, kan betyde færre komplikationer både under og efter fødslen.

- Vores hypotese er, at vi kan reducere antallet af akutte kejsersnit og give en bedre fødselsoplevelse for mor og barn, hvis vi afbryder droppet. På sigt vil projektet måske kunne betyde, at den gravide kan bevæge sig frit under fødselsforløbet, fordi hun ikke skal have drop hele tiden og heller ikke behøver kontinuerlig overvågning af barnets hjerterytme, fortæller Sidsel Boie.

Resultaterne fra forskningsprojektet foreligger i 2018.

Yderligere oplysninger

For mere information om forskningsprojektet og kontaktoplysninger på www.condisox.dk