19. august 2016


Foto: John Bräuner

DR har i disse dage fokus på travlhed og arbejdspres i sundhedsvæsnet. I dag er der særlig opmærksomhed på Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers, hvor arbejdspres hos personalet udløste et påbud efter et besøg fra Arbejdstilsynet 6. april i år.

I DR's dækning nævnes specifikt et presset arbejdsmiljø for sygeplejerskerne, og at medarbejdere i Arbejdstilsynets rapport beskriver situationer, hvor medicin ikke er blevet givet til tiden og perioder med patienter, der ligger i senge på gangene.

Tiltag iværksat

Hospitalets sygeplejefaglige direktør Marianne Jensen har til DR svaret på de rejste spørgsmål, herunder hvad forklaringen er på den pressede situation på Akutafdelingen.

Marianne Jensen siger bl.a. til DR:
"Der er to forhold, der gør sig gældende, når der ligger mange patienter i Akutafdelingen. Det ene er, at der i perioder er rigtig mange patienter, der har behov for indlæggelse på hospitalet, og det andet er, at vi ikke har været gode nok til at sikre et tilstrækkeligt effektivt flow i afdelingen, så patienterne kan komme videre til den stamafdeling, hvor de skal indlægges, eller udskrives til eget hjem."

"Det er selvfølgelig aldrig acceptabelt, når der er større arbejdsbelastning, end der er kapacitet til, og derfor har vi også arbejdet rigtig meget med det her. Nu er det næsten et halvt år siden, vi fik påbuddet fra Arbejdstilsynet, og vi har iværksat mange initiativer både før det og efter."

"Vi forventer, at de tiltag, vi allerede nu har iværksat, er tilstrækkelige til at sikre gode patientforløb i vores akutafdeling, men hvis der er behov for yderligere, vil vi reagere på det", fortæller Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør.

Blandt de konkrete tiltag, der er sat i værk, er

  • Ansættelse af en sygeplejerske som flow-koordinator
  • Flere læger i Akutafdelingen
  • Opnormering af sengepladser i Akutmodtagelsen fra 33 til 40
  • Udlån af sygeplejerskeressourcer på tværs af sengeafsnit, så der er ekstra hænder der, hvor der er mest travlt
  • Løbende målinger af patienternes tilfredshed