Regionshospitalet Randers har udviklet en app, som skal hjælpe patienterne til at faste på den rigtige måde før en operation.

Alt for mange operationer på danske hospitaler må aflyses, fordi patienterne ikke forstår reglerne for faste eller ikke er klar over, hvorfor det er nødvendigt at overholde dem. Derfor må mange patienter sendes hjem med uforettet sag, når de møder til operation. Aflysningerne medfører længere ventetid for patienterne og koster hospitalerne mange penge.

En app med seks små videoer produceret af Regionshospitalet Randers skal være med til at afhjælpe problemet ikke bare i Randers, men i hele landet. En indledende undersøgelse viste, at 14 ud af 15 patienter ikke vidste, hvorfor det er vigtigt at overholde reglerne for faste. 85 % mente selv, at de kendte reglerne, men kun 65% havde fulgt dem korrekt.

Undersøgelsen dokumenterede også, at mange patienter ikke læser den skriftlige information, de får udleveret forud for en operation, og at mange misforstår reglerne for faste eller tager medicin, som de ikke måtte tage før en operation.

Forklaring i billeder

- Når man ikke ved, hvad formålet med fastereglerne er, er de sværere at efterleve, fortæller narkosesygeplejerske Winnie Herlevsen, og for mange patienter er det en øjenåbner at få indblik i, hvor store konsekvenser det har, når en operation må aflyses.


Filmene giver en præcis og let tilgængelig visuel forklaring på, hvordan man skal forholde sig op til en operation og hvorfor. Og den fortæller også om konsekvenserne af aflysninger.

- Nogle patienter tænker f.eks., at for at være på den sikre side, så stopper de med at spise og drikke allerede ved aftenstid dagen før operation. Men det er slet ikke godt, fortæller Winnie Herlevsen. For så kan man opleve at få kvalme efter operationen, fordi man har tørstet for længe.

På Regionshospitalet Randers ser patienterne filmen i venteværelset, før de kommer til samtale med narkoselægen, og de informeres om, hvor den kan downloades. Dagen før operationen modtager de en SMS, hvor de bliver mindet om at se app´en.

- Vi håber at vi nu får færre aflysninger af operationer, siger afdelingssygeplejerske Lise Elsberg, Dagkirurgisk Afsnit. Vi kan se, at vi når langt med det visuelle medie, og det vil vi tage i brug i flere af de situationer, som patienterne selv skal kunne håndtere før eller efter besøg på hospitalet.

- Vi ser nu frem til at dele app´en med landets øvrige hospitaler, så den kan få værdi for så mange patienter som muligt.
App´en med de seks videoer er gratis. Den hedder "Fasteregler", og den kan hentes i App Store og Google Play.

Nyhed 6. juni 2016   Foto: Helle Brandstrup Larsen.