Fra 2017 kan patienter og pårørende på Regionshospitalet Randers klare deres apoteksindkøb på vej hjem fra hospitalet. Det er det første hospital i Danmark, som åbner dørene for et privat apotek.

Sønderbros Apotek på Dytmærsken i Randers åbner i begyndelsen af det nye år en filial, som bliver placeret i hospitalets forhal ved hovedindgangen på Skovlyvej.

Regionshospitalet Randers og apoteket ønsker med dette initiativ at gøre det enkelt for patienterne at købe den medicin, som de skal bruge efter udskrivelsen.

- Vi arbejder hele tiden på at skabe gode patientforløb og enkle overgange mellem hospitalet og hjemmet, siger hospitalsdirektør Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers. Med et apotek inde på hospitalet vil vi gerne gøre det nemt for patienterne og deres pårørende at hente den nødvendige medicin, inden de tager hjem.

I filialen vil man udover at hente sin receptpligtige medicin også kunne købe håndkøbsmedicin, plejeprodukter, ernæringsdrikke og andre klassiske apoteksprodukter.

Apoteker Bjørn Thorbjørner, Sønderbros Apotek forventer, at filialen vil have det samme sortiment som det store apotek på Dytmærsken.

- Jeg håber, at det vil blive oplevet som en god service overfor hospitalets brugere, at de på vej ud ad hospitalets dør kan få deres medicin med hjem, siger apoteker Bjørn Thorbjørner, Sønderbros Apotek. Især svækkede og syge borgere kan få glæde af, at apoteket er lige ved hånden, når de bliver udskrevet, og vi vil i tæt dialog med hospitalets afdelinger sørge for at have den rigtige medicin på lager, fortæller han.

Apoteket vil være åbent for alle, sådan at også beboere i området omkring hospitalet og hospitalets 1850 ansatte vil kunne bruge Sønderbros Apoteks nye filial.


Yderligere oplysninger:
Hospitalsdirektør Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers
Tlf.: 78 42 01 01 M/29 74 41 45

Apoteker Bjørn Thorbjørner, Sønderbros Apotek, Randers
Tlf.: 86 42 29 00 M/26 37 32 66