Det går ikke, at patienter kommer hjem fra hospitalet til et tomt køleskab.

Sådan har ledelsen for Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers konkluderet, og derfor tilbydes patienter, som udskrives fra afdelingen, uden at de har mad i huset, at de kan få en madpakke med hjem.

- Vi udskriver vores patienter, når de er færdigbehandlede, og vi synes, det er en god service især overfor vores mange ældre patienter, at de kan være sikre på at få noget at spise, når de kommer hjem, siger oversygeplejerske Bodil Clemensen, Akutafdelingen (foto).

- Vi regner samtidig med, at det vil være en lettelse for de pårørende, at de ikke straks skal sørge for, at der er mad i huset, siger hun.

Ældre mennesker mangler ofte appetit, og madpakken er tænkt som et led i forebyggelsen af underernæring.

Madpakkeprojektet kører i første omgang som et forsøg i april måned, samtidig med at en kostkonsulent er tilknyttet afdelingen. Forsøget skal vise, om "mad-med-hjem"-projektet evt. skal udvides til også at omfatte en portion aftensmad, der kan varmes i hjemmet.

Yderligere oplysninger:
Oversygeplejerske Bodil Clemensen
Akutafdelingen
Regionshospitalet Randers
Tlf. 78 42 03 02/M: 23 28 16 54

Foto: Colourbox

Nyhed 13. april 2016