Regionshospitalet Randers holder sin flotte placering både i Region Midtjylland og på landsplan.

Igen i år ligger hospitalet helt i top i den opgørelse over produktivitet i hospitalssektoren, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udsender.

Hospitalet placerer sig med en produktivitet på index 106 ligesom sidste år øverst i Region Midtjylland og som nr. to blandt akuthospitalerne i Danmark.

Det er 10. år i træk, at der offentliggøres systematiske opgørelser over hospitalernes produktivitet. Kontinuiteten betyder, at målingerne kan anvendes som et pejlemærke for, hvordan ressourcerne udnyttes.

Kvaliteten skal følge med
- Vi arbejder sammen med medarbejderne meget målrettet på at justere arbejdsgange og finde nye veje, fortæller sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen.
- Men kvantitet har jo kun værdi, hvis kvaliteten følger med, og det kan vi heldigvis sige, at den gør her på hospitalet, siger hun.

Kort før jul blev Regionshospitalet Randers af Dagens Medicin kåret som Region Midtjyllands bedste mellemstore hospital, og i den måling spiller kvaliteten en afgørende rolle. Og i denne uge modtog hospitalet akkreditering uden bemærkninger – altså topkarakter – fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Bedømmelsen foretages med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel.

- Arbejdet med både kvalitet og produktivitet er et langt sejt træk, siger Marianne Jensen. Men det er også en meget meningsfuld opgave, fordi det er helt afgørende for borgerne, at de to ting går hånd i hånd.

- En af grundene til, at vi opnår de gode resultater er, at ledelserne i alle afdelinger kontinuerligt analyserer og udvikler patientforløbene, så de tilrettelægges, sådan at kvaliteten er høj, og vi undgår spildtid, siger Marianne Jensen.

Produktivitetsundersøgelsen viser en stigning på landsplan på 3,2%.

Fakta:
• Produktivitet på hospitaler beregnes ved at sætte hospitalernes produktion i forhold til hospitalernes ressourceforbrug. Der afregnes pr. patientkontakt.

• Den Danske Kvalitetsmodel er et fælles kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem for hele det danske sundhedsvæsen. Modellen bygger på et fælles sæt af standarder og indikatorer.

 

Nyhed 14-01-2015