Regionshospitalet Randers har fået Sundhedsstyrelsens ord for, at patientsikkerheden på Akutafdelingen er i orden. Tilbagemeldingen kommer efter at Sundhedsstyrelsen har læst den redegørelse, som embedslægeinstitutioner havde bedt hospitalet om at udarbejde. Baggrunden for redegørelsen er en rapport fra Arbejdstilsynet, hvor en række hændelser på Akutafdelingen udløste straks påbud i midten af marts.  

Nye tiltag

Selvom Regionshospitalet Randers nu har Sundhedsstyrelsens ord for, at patientsikkerheden er i orden og hele tiden har været det, har hospitalsledelsen og afdelingsledelsen vurderet, at personalets beskrivelser i rapporten fra Arbejdstilsynet giver anledning til yderligere fokus på patientsikkerheden i den kommende tid.

Derfor har hospitalet bl.a. indført en daglig farmaceutisk gennemgang af patienternes medicin, sat ekstra læger i aftenvagt, styrket hospitalsvisitationer, øget antallet af sengepladser og ansat flere speciallæger. 

Sikkerhed og kvalitet i behandlingen

Regionshospitalet Randers har stor fokus på patientsikkerhed og kvalitet i patientbehandlingen. Patientsikkerheden indgår som et meget væsentligt element i akkrediteringsarbejdet i Den Danske Kvalitetsmodel, og Regionshospitalet Randers er senest i januar 2015 akkrediteret uden bemærkninger fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

 

Nyhed 8. maj 2015