Øget information om ventetider, kontaktmuligheder efter hjemsendelse og adgang til mad og drikke i venteværelset står øverst på patienternes ønskeseddel til Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers. 
Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på Akutområdet (LUP akutmodtagelsen).

Et ekstraordinært år
- Det er første gang, at vi får en samlet tilbagemelding fra patienterne i vores akutmodtagelse. Det er vi rigtig glade for, for det viser os, hvor vi kan forstærke vores i forvejen meget omfattende kvalitetsarbejde. Resultatet af LUP'en i Akutmodtagelsen er ekstra interessant, da undersøgelsen blev gennemført 10 dage efter, at vi var flyttet ind i vores nye Akutafdelingen. Samtidig har vi haft 20 procent flere patienter end forventet i Akutmodtagelsen i 2014. På trods af de ekstraordinære udfordringer i 2014 ligger vi på linje med de øvrige akutmodtagelser i regionen, siger sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen.

Høj kvalitet
Regionshospitalet Randers ligger i top, når det gælder produktivitet, ortopædkirurgi, uddannelse af yngre læger indenfor gynækologi og ortopædi, tarmkræftscreening osv. Også når det gælder undersøgelser af henviste patienters tilfredshed med behandlingen, har Regionshospitalet Randers fået fine tilbagemeldinger.

Flere indsatsområder
- At mangel på information boner ud i undersøgelsen kommer ikke bag på os. Ved de henviste patienter ved vi fra starten af, hvilke informationer vi skal give patienterne. Det ved vi ikke altid ved de akutte patienter, før behandlingsplanen foreligger. Derfor har vi hele tiden fokus på en hurtig udarbejdelse af behandlingsplaner, at der bliver så få overgange som overhovedet muligt og at hospitalets ansatte bliver trænet i god patientkommunikation, fortæller oversygeplejerske Bodil Marie Clemensen fra Akutafdelingen.

Se undersøgelsen
Du kan læse mere om patienternes bedømmelse af Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers og de øvrige akutmodtagelser.

Fakta
• Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året. I år er første gang, den gennemføres på området Akutmodtagelse.
• Man har tidligere gennemført undersøgelser af patientoplevelser på andre områder, og der har Region Midtjylland de seneste år ligget i toppen for de somatiske hospitaler.
• Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
• Undersøgelsen består af 20 spørgsmål, og resultaterne bruges både nationalt, på regionsniveau og klinikniveau.
• De nationale resultater er baseret på svar fra 6.764 patienter, der har haft et akut ambulant besøg, uden efterfølgende indlæggelse i perioden 20. august til 9. september 2014. Den samlede svarprocent er 43 pct.
• De regionale resultater for Region Midtjylland er baseret på svar fra 1.375 patienter. Regionens samlede svarprocent er 48 pct.

 

Nyhed 19-01-2015