Den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) viser, at Regionshospitalet Randers ligger over eller på niveau med landsgennemsnittet på samtlige spørgsmål. 

Alle patientgrupper udtrykker stor tilfredshed med plejen, roser personalet for at være venlige og imødekommende og anerkendelse til rengøringsstandarden på hospitalet. RRA ligger også over landsgennemsnittet på følgende områder:

De akutte patienter oplever, at der er ro til hvile og at de får dækket behovet for mad og drikke.

Patienter i et planlagt forløb udtrykker stor tilfredshed med den mundtlige information og inddragelsen i eget behandlingsforløb.

Ambulante patienter fremhæver inddragelse af patienter i behandlingsforløbende og at personalet har tid til patienterne samt stor viden om det konkrete behandlingsforløb. 

Ønsker til fremtiden

Selvom der er mange roser, så viser LUP’en også, at der er plads til forbedringer. Det gælder information om ventetider, svar på undersøgelser og inddragelse af akutte patienter og deres pårørende. Alle patientgrupper ønsker også bedre information om virkning og bivirkning af ny medicin. 

Fakta om LUP 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Spørgeskemaet blev sendt ud til i alt 12.273 akut indlagte patienter, 6.880 planlagt indlagte og 31.475 ambulante patienter. Svarprocenter lå på henholdsvis 48%, 65% og 58%.  

Tal for Regionshospitalet Randers

Svarprocenten blandt de akutte patienter var 46%, 62% blandt de planlagte indlagte og 58% for de ambulante patienter.