Kælderen under næste fase af hospitalers store akutbyggeri er færdig, og der er lagt dæk på. Det betyder at bygningen nu er så stabil, at håndværkerne kan lave kloakker omkring bygningen. Når den del er på plads, går arbejdet med en ny ambulancevej ind til hospitalet i gang.

Det store byggeri, som ventes færdigt i sommeren -16, kører efter planen. En lille forsinkelse på 14 dage får ingen indflydelse på slutdatoen.

Den nye ambulancevej bliver klar i uge 13, og derefter begynder gravearbejdet i området mellem de to faser af akutbygningen, sådan at de to bygninger kan kobles sammen.

Når den midlertidige gavl, som afslutter den nye akutafdeling, pilles ned, forventes det at ske, uden at driften i lokalerne ud mod byggeriet vil blive berørt.

Til juli vil råhuset stå klar med vinduer og døre til juli.

Fase to - altså den del, der bygges nu - kommer til at indeholde sengeafsnit, skadestue, traumeafsnit, lægevagt, auditorium og et simulationslaboratorium til brug for undervisning.

Nyhed 16-02-2015