Regionshospitalet Randers har ansat specialister i alderdommens sygdomme.

Ældre patienter med særligt behov for behandling under indlæggelsen og hjælp til at klare dagligdagen bagefter har fået deres egen specialafdeling på Regionshospitalet Randers.

Den nye geriatriske afdeling er på plads med tre nyansatte speciallæger i geriatri og med plejepersonale og terapeuter, som alle har været gennem et intensivt uddannelsesforløb. Afdelingen har 18 senge til geriatriske patienter.

- Vi kan nu give patienterne en langt mere specialiseret behandling, fortæller ledende overlæge, Lene Stouby Mortensen, Medicinsk Afdeling. Vores personale er specialister i de særlige problemstillinger, som nogle ældre patienter har. De behandler ikke udelukkende den specifikke sygdom, men arbejder med at forebygge den svækkelse, som en indlæggelse fører med sig. Vi ser samlet på alle de problemstillinger, den enkelte patient måtte have, siger hun.

Geriatriske patienter risikerer typisk at få stort funktionstab under og efter en indlæggelse på hospitalet. Det betyder, at de har brug for hjælp til fortsat at kunne klæde sig på, spise selv og i det hele taget bevare de færdigheder, de havde før indlæggelsen.

Desuden får de geriatriske patienter hjælp til at få den rigtige, proteinholdige kost, sådan at musklerne bevarer deres styrke. Samtidig er der stort fokus på justering af den ældres ofte komplekse medicinliste, sådan at man med den rigtige kombination kan reducere bivirkningerne mest muligt. Ældre mennesker er nemlig mere følsomme overfor bivirkninger af medicin end yngre.

Hospitalet besøger de ældre hjemme

Den nye afdeling har et udgående team i støbeskeen. Teamet får til opgave at følge op på indlæggelser f.eks. med besøg hos geriatriske patienter, når de er kommet hjem fra hospitalet. Det er en ambition at foretage undersøgelser og behandlinger, f.eks. blodtransfusioner, i patienternes hjem.

- Målet med vores nye udgående team er, at vi vil følge op på vores behandling og hjælpe patienterne med at undgå nye indlæggelser, fortæller oversygeplejerske Bente Fogh, Medicinsk Afdeling. Det er en hård belastning for gamle mennesker at være indlagt, så med en tværfaglig indsats hjemme, vil vi prøve at begrænse genindlæggelser så vidt muligt.

Regionshospitalet arbejder tæt sammen med hjemmesygeplejen i kommunerne, og det nye udgående team vil bygge på de erfaringer, hospitalet i forvejen har med hjemmebesøg hos patienter, som har været indlagt med blodprop i hjernen.

Det geriatriske team vil være klar til at rykke ud i løbet af efteråret.