Hospitalet er landets bedste til anæstesiologi, til at behandle brækkede hofter og til at indsætte nye hofter og knæ.

Lægetidsskriftet Dagens Medicin har kåret Danmarks bedste hospitaler indenfor en lang række specialer. Igen i år ligger Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Randers på en 1.-plads i Danmark, når det gælder behandling af brækket hofte og indsættelse af nye knæ.

Og i år er også indsættelse af nye hofter røget til tops i tidskriftets karaktergivning. Også indenfor specialet anæstesiologi ligger regionshospitalet på 1.-pladsen i Danmark sammen med Silkeborg.

- De flotte placeringer er et stort skulderklap til vores personale, som arbejder målrettet på at levere god patientbehandling i høj kvalitet, siger sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen. Vi tillægger Dagens Medicins rangering af sygehusene betydning, fordi den primært bygger på facts fra kvalitetsdatabaserne.

Fødsler og kvindesygdomme scorer højt

Regionshospitalet Randers er yderligere tildelt en række 2.-pladser indenfor områderne fødsler, behandling af graviditetskomplikationer, aborter og nedsunket livmoder. Det samme gælder patologisk analyse af brystkræft.

- Jeg er stolt af alle vores flotte placeringer, som bliver til i kraft af et velfungerende teamarbejde, siger lægefaglig direktør Lone Winther Jensen. Vi fastholder og udvikler vores høje faglige niveau, og for hvert år får vi flere topplaceringer. Det er meget tilfredsstillende.

Behandlingskvaliteten vægter højest

Kåringen af Danmarks bedste hospitaler sker på basis af tre parametre: Behandlingskvalitet, patienternes oplevelse samt en omdømmeanalyse blandt godt 2.500 sundhedsprofessionelle.

Behandlingskvaliteten er opgjort på baggrund af tal fra de kliniske, nationale databaser og vægter 80 % i undersøgelsen. De øvrige to parametre vægter hver 10 %.

Samlet set bevarer Regionshospitalet Randers sin 5.-plads blandt landets mellemstore hospitaler.

Yderligere oplysninger:

Sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen, tlf. 40 71 64 38
Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, tlf. 40 27 82 97

 

Nyhed 11. december 2015