Farver på gulv og døre hjælper demente ældre på Medicinsk Sengeafsnit 4 på Regionshospitalet Randers.

Demente har ofte problemer med at fortolke, genkende og orientere sig. Derfor er overskuelighed, tydelighed og genkendelighed nøgleord i indretningen af boliger eller hospitalsafdelinger til demente borgere.

På Medicinsk Sengeafsnit 4, hvor en del af patienterne er såkaldte geriatriske patienter, dvs. patienter med typiske ældresygdomme herunder demens, har man med små virkemidler ændret på det fysiske rum, så det nu er lettere for de geriatriske patienter at finde rundt på afsnittet.

- Mange demente har nedsat dybdeperception, og derfor opfatter de mørke partier i gulvet som huller eller niveauforskelle, hvilket automatisk får dem til at stoppe op eller vende om. Derfor har vi valgt at male gulvet sort foran udgangsdøren.

Foto: Helle Brandstrup Larsen


Samtidig har vi valgt at male døren blå, da demente tolker den blå farve som værende et uderum. Farveændringen betyder, at langt færre patienter ved en fejl nu kommer til at gå ud af udgangsdøren, hvilket kan være en meget ubehagelig oplevelse for en dement, fortæller afdelingssygeplejerske Tina Blicher Engstrøm.

Ud over farveplanlægning har Medicinsk Sengeafsnit 4 også fokus på, at belysningen, skiltningen og møbleringen på gange og stuer understøtter de særlige behov, som geriatriske patienter har.

Kontakt

Afdelingssygeplejerske
Tina Blicher Engstrøm
mail: tineng@rm.dk
Tlf. 78 42 15 71


Nyhed 12. oktober 2015