Se en imponerende samling af nyre- og galdesten og få et indblik i hvordan uniformer, operationsstuer og instrumenter har set ud i tidens løb på Regionshospitalet Randers og de tidligere hospitaler i Randers.

Billede af nyresten fjernet ved operation i 1980Foto: Helle Brandstrup Larsen

Sygehusmuseet på Regionshospitalet Randers holder åbent 1. og 2. tirsdag i hver måned kl. 14-17. Der er mulighed for at arrangere særlige rundvisninger, hvis man er en gruppe.

Det er gratis at besøge museet, der vedligeholdes og drives af tidligere ansatte på hospitalet.

Knud Larsen fortæller om de tidligere hospitaler i RandersKnud Larsen, en af museets ildsjæle, fortæller om de tidligere hospitaler i Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Indgangen til museet ligger ved siden af hovedindgangen, indgang 1, og selve museet befinder sig i en række kælderlokaler, der skal kunne bruges som nødhospital i tilfælde af krig eller katastrofer. Derfor er en af betingelserne for museet også, at udstillingerne skal kunne pakkes sammen og flyttes i løbet af max. 3 døgn, hvis der en dag skulle blive brug for lokalerne.

Læs mere om museet: Sygehusmuseet

Fotos: Helle Brandstrup Larsen

Nyhed 13. august 2014