Hvordan kan vi på hospitalet hjælpe børn med at få den bedst mulige opvågning efter en operation? Det spørgsmål vil Opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers forsøge at besvare.

Mange børn er naturligt nok noget utrygge, når de skal opereres, og det gælder ikke bare børnene, men også tit deres forældre. Og hvis forældrene er usikre, kan det være sværere for dem at trøste og hjælpe deres barn.

I forbindelse med opvågningen efter en operation betyder et utrygt og grædende barn, at det for personalet kan være svært at vurdere, om barnet har ondt og har brug for hjælp fra personalet eller er ked af det, fordi det gerne vil hjem.

Så hvordan får vi her på hospitalet skabt de bedst mulige rammer, hvor både forældre og børn føler sig så trygge som muligt?

Recovery4kids – samarbejde på tværs

Sammen med eksterne samarbejdspartnere og Marie Louise Ladefoged fra hospitalets Innovationsenhed har sygeplejerske Dorthe Dalsgaard Pedersen (tv.), sygeplejerske Pia Gitte Larsen (midten) og afdelingssygeplejerske i Opvågningsafsnittet Lise Elsberg (th.), skabt projektet Recovery4kids, som branchepartnerskabet Innovativ Offentlig Kommunikation har støttet med 50.000 kr..

Foto: Helle Brandstrup Larsen

Næste skridt i projektet bliver at interviewe forældre om deres oplevelser i forbindelse med deres barns operation. Derudover er der planer om at lave en model af en stue på Opvågningen, hvor man vil kunne afprøve nye muligheder for at skabe tryghed via de fysiske rammer.


Nyhed 18. august 2015