Den unge læge og forsker Bo Løfgren får Erhoff Fondens talentpris 2014. det hele begyndte i svømmehallen


Den unge læge og forsker Bo Løfgren får Erhoff Fondens talentpris 2014
Bo Løfgren er kun 37 år, men han er allerede nået langt som læge, underviser og forsker, og det belønnes han nu for med Erhoff Fondens talentpris.

Han er i gang med at uddanne sig som speciallæge i hjertekarsygdomme ved Regionshospitalet i Randers og Hjertemedicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital, Skejby, men det begyndte et helt andet sted: I svømmehallen i Solbjerg ved Aarhus.

Som barn og ung var han konkurrencesvømmer, og hans træner var meget optaget af livredning og førstehjælp. Det fik en afgørende betydning for Bo Løfgrens interesse for genoplivning og for, at han senere valgte at blive læge og kom til at forske i hjertestopbehandling.

- Det er flot og meget velfortjent, at Bo Løfgren får prisen, siger hans ledende overlæge på Regionshospitalet Randers, Lene Stouby Mortensen.

- Bo er en af de velbegavede forskere, som støt og stabilt opbygger en bærende forskning omkring et emne og med sin ildsjæl får yngre kolleger engageret med ind i sin forskning.

- Han har de personlige egenskaber, der skal til for selv at være en god forsker, samtidig med at han bygger en forskningsgruppe op og er en god vejleder for de andre forskere i gruppen, understreger Lene Stouby Mortensen.

 Med blandt verdens førende
Som medlem af række videnskabelige råd på nationalt såvel som internationalt plan har Bo Løfgren bl.a. bidraget til at udarbejde de seneste internationale anbefalinger for genoplivning, og han er netop nu med i en gruppe af verdens førende eksperter, der skal revidere anbefalinger for indsamling af forskningsdata ved drukning.
Fremskridt på området kan få stor betydning. Hvert år drukner mere end en halv million mennesker, og blandt børn og unge er drukning en af de hyppigste dødsårsager på verdensplan.

Flere skal overleve hjertestop
Til trods for at der igennem de seneste år er sket store fremskridt for hjertepatienterne, er der stadig brug for forbedringer: I dag får ca. 3500 danskere hvert år hjertestop et andet sted end på et hospital, og af dem overlever kun ca. 350. Internationalt er det et rimeligt resultat, men overlevelsestallet skal op, og Bo Løfgren vil gerne give sit bidrag. Han mener bl.a., at vi skal blive bedre til at formidle forskningsresultaterne om hjertestopbehandling, idet genoplivning ydet før ambulance når frem er afgørende for overlevelsen ved hjertestop. Derfor er han bl.a. med til at undersøge, hvilke pædagogiske principper, der er mest effektive, når man skal undervise befolkningen i genoplivning. Tilsvarende arbejder han sammen med en gruppe kolleger om brug af ultralydsundersøgelse af hjertet under genoplivning.

Erhoff Fondens talentpris er på 50.000 kr., og den uddeles ved en festlighed 15. maj i Carlsberg Akademis lokaler i København.