Et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner samt praktiserende læger, skal fange sygdomme i opløbet og gøre det nemmere for syge borgere at blive behandlet hjemme i deres egen stue.

Et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner samt praktiserende læger, skal fange sygdomme i opløbet og gøre det nemmere for syge borgere at blive behandlet hjemme i deres egen stue. 

Hvorfor ligge på hospitalet, når du kan få en del af behandlingen derhjemme?

En hospitalsseng er ikke altid den bedste løsning for ældre og kronisk syge borgere, så nu skal et tværgående samarbejde sikre færre indlæggelser til borgernes bedste.

Et samarbejde mellem Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner, Regionshospitalet Randers og praktiserende læger munder nu ud i konkrete sundhedsprojekter.

”Projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen” hedder det tværfaglige tiltag, der skal klæde ledere på sundhedsområdet på til at udvikle modeller for bedre behandlingsforløb.

Et resultat af projektet er blandt andet, at kommunernes hjemmesygeplejersker skal afprøve et nyt redskab til bedre på til at opdage sygdomme tidligere. Hjemmesygeplejerskerne vil få undervisning i samme systematiske metode, som hospitalet bruger, når de screener patienter.

Et tiltag, der kommer alle parter i det tværgående samarbejde til gode, mener Ingelise Juhl, der er chef for Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune.

- Det ideelle er, hvis vi kan undgå indlæggelser ved at fange flere sygdomme i opløbet. Samarbejdet om den tidlige opsporing er et godt eksempel på, at vi kan sikre endnu bedre patientforløb ved at dele viden og erfaringer på tværs af hospital, kommuner og praktiserende læger, siger Ingelise Juhl.

Syddjurs er sammen med Favrskov Kommune også med i et andet tiltag, hvor borgere med KOL (rygerlunger) får bedre muligheder for at blive behandlet for deres sygdom i deres eget hjem.

- For mange af vores ældre og borgere med kronisk sygdom kan det være en fordel at få en del af behandlingen i hjemmet frem for at være indlagt på et hospital. Det kan give en større tryghed, og ofte kommer man sig hurtigere efter et sygdomsforløb. Derfor vil vi nu gøre os nogle erfaringer med behandling af KOL-patienter i deres eget hjem, nogle erfaringer som måske senere kan bredes ud til behandling af andre sygdomme, forklarer Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune.

Helt konkret får hjemmesygeplejerskerne i Favrskov og Syddjurs Kommune nu mulighed for at komme i praktik på Regionshospitalet Randers så behandlingsformerne kan overføres til den kommunale hjemmepleje, og som følge heraf udvides sygeplejerskerne mulighed for at give mere medicin i borgerens hjem.

I løbet af i år sættes endnu tre udviklingsprojekter i gang. Emnet for de næste fælles tiltag er den gode sårbehandling og endnu bedre behandlingsforløb på børneområdet.

For yderligere information

  • Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed, Favrskov Kommune, 20 10 02 13
  • Peter Mikkelsen, ældrechef, Favrskov Kommune, 23 74 91 63
  • Ingelise Juhl, chef for Sundhed og Omsorg, Syddjurs Kommune, 24 48 75 42
  • Lene Jensen, sundhedschef, Randers Kommune, 51 56 22 01
  • Søs Fuglsang, ældrechef, Norddjurs Kommune, 20 43 11 73
  • Marianne Jensen, chefsygeplejerske, Regionshospitalet Randers, 40 71 64 38

Fakta
”Projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen” gennemføres i et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner samt repræsentanter fra de praktiserende læger. Projektledelsen er forankret i Favrskov Kommune.

Projektet støttes økonomisk af Videncenter for Velfærdsledelse.

Som en del af projektet gennemføres lederudvikling på tværs af sektorerne. Der gennemføres fem såkaldte laboratorier – projekter, hvor nye modeller for samarbejde om udvalgte behandlingsforløb skal udvikles og afprøves til gavn for borgerne.

Læs mere om projektet på www.sundhedsledere.dk