Ny metode mindsker behov for briller efter operation for grå stær.
 
På Øjenklinikken ved Regionshospitalet Randers har øjenlægerne i samarbejde med Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Institut for Optometri på Johannesburg Universitet i Sydafrika udviklet en matematisk metode, som kan optimere fordelingen af brydningen i de to øjne efter operation for grå stær. Herved bliver patienterne mere uafhængige af briller efter operationen.

Forbedring af øjets optik
Ifølge specialeansvarlig overlæge Kristian Næser på Øjenklikken ved Regionshospitalet Randers indsætter man ved operation for grå stær en kunstig linse af plastik i øjet. Linsens styrke beregnes for hvert øje. Herved kan langsynethed, nærsynethed og bygningsfejl fjernes.
Hidtil har man indstillet begge øjne til afstand. Da de hyppigst anvendte linser kun har ét brændpunkt, kan man efter operationen normalt ikke læse uden briller. Selvom det er muligt at indsætte flerstyrkelinser i øjet, giver disse anledning til synsforstyrrelser hos nogle patienter.

Et øje til afstand og et til nær
- Optimeringen af brydningen i de to øjne betyder, at patienterne får et øje til afstand og et andet øje til nær. Der anvendes enkeltstyrke linser i begge øjne. Efter operationen kan patienten normalt klare sig uden briller til afstand og stor skrift, men kræve briller til læsning af småt. Enkelte kan klare sig helt uden brille. Forskellen i brydningen mellem de to øjne er dog så ringe, at det ikke påvirker samsyn og stereosyn, fortæller Kristian Næser.

Ny standard inden for øjenoperationer
Erfaringerne fra Øjenklikken viser, at der er en række fordele og ingen væsentlige ulemper er ved den nye teknik i forhold de hidtil anvendte. Metoden kan bruges til de fleste patienter og den har mulighed for at blive en ny standard inden for operation for grå stær. Metoden tilbydes allerede nu til patienter på Øjenklinikken.

Stor betydning for folkesundheden
Operation for grå stær er det hyppigst udførte indgreb på verdensplan. Alene i Danmark udføres omkring 55.000 operationer om året. Selv små forbedringer i resultater efter denne operationstype har derfor betydning for folkesundheden.

 

Nyhed 18-11-2014