I Region Midtjylland modtager alle kvinder mellem 50 og 69 år invitation til brystkræftscreening, uanset om de har reageret på regionens tidligere henvendelser eller ej.

To andre regioner har haft den praksis, at man har meldt kvinder ud af programmet, når de ikke reagerede på flere invitationer til screening. 

- Her i Region Midtjylland bliver man kun frameldt screeningsprogrammet, hvis man selv har henvendt sig skriftligt eller pr. telefon og meddelt, at man ikke ønsker at deltage, siger ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser, Berit Andersen.

Alle kvinder i screeningsalderen modtager altså en invitation hver 2. år, også selvom de tidligere er udeblevet fra screeningen og har ignoreret de påmindelsesbreve, som de modtager fra regionen.

 

Nyhed 17-11-2014