Kunne du tænke dig at deltage i et patient- og pårørendeudvalg for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)?

Sekretariatet for LUP vil gerne inddrage patienter og pårørende i den løbende udvikling af LUP, og vi håber, at du har lyst at være med til at give din viden og erfaring videre til os.

LUP giver afdelingerne input til at forbedre kvaliteten

LUP er en spørgeskemaundersøgelse, som afdækker patienters oplevelser af kvaliteten af ydelser og service på danske hospitaler. Hvert år udsendes spørgeskemaer til ca. 270.000 indlagte og ambulante patienter. Formålet med undersøgelsen er at give afdelinger input til at forbedre kvaliteten til gavn for deres patienter.

Hvordan gør vi undersøgelsen bedre?

Patient- og pårørendeudvalget vil bl.a. komme til beskæftige sig med, hvordan patienter kan motiveres til at svare på spørgeskemaet, hvordan skriftligt materiale og undersøgelsens resultater i højere grad målrettes til patienter samt at komme med idéer til de årlige temaspørgsmål.

Mere information

Du kan læse mere om udvalget og finde et ansøgningsskema på: www.patientoplevelser.dk/lupudvalg  

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2015.

Nyhed 20-11-2014