En ny undersøgelse af patienttilfredsheden på Regionshospitalet Randers viser, at der er behov for at forbedre kommunikationen med patienterne og i højere grad sikre at pårørende og patienter føler sig inddraget.

En ny undersøgelse af patienttilfredsheden på Regionshospitalet Randers viser, at der er behov for at forbedre kommunikationen med patienterne og i højere grad sikre at pårørende og patienter føler sig inddraget. 

- Vi har 200.000 behandlinger om året, og vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger fra patienter og pårørende, men der er nogle områder, hvor patienterne klart siger til os, at vi kan gøre det bedre. De tilkendegivelser tager vi meget alvorligt, siger cheflæge Lone Winther Jensen, der samtidig hæfter sig ved at 94% af patienterne oplever, at personalet er dygtige til deres fag.

Overordnet tilkendegiver ni ud af 10 af de indlagte patienter, at de har et godt eller virkelig godt indtryk af besøget på Regionshospitalet Randers. Et nærmere kig i patienttilfredsundersøgelsen viser dog, at der er behov for en indsats i forhold til f.eks. information om ventetid ved modtagelse, viden om hvad der skal ske under indlæggelsen, medinddragelse af de pårørende samt kommunikationen omkring håndtering af fejl. Endelig efterspørger patienterne mere viden om livsstilens betydning for helbredet.

- Vi har de sidste år haft meget fokus på den faglige kvalitet og har arbejdet med at skabe balance i hospitalets økonomi. Medarbejdere og leder har ydet en kæmpe indsats, og vi står nu med et meget robust grundlag for fremadrettet at koncentrere os mere om den patientoplevede kvalitet, og her ved vi, at kommunikation, service og adfærd betyder rigtig meget, siger Lone Winther Jensen.

Hospitalets afdelinger arbejder allerede med indsatser, der på forskellig vis skal forbedre patienttilfredsheden. Bl.a. har Akutafdelingen og Børneafdelingen haft temadage og kursusforløb for personalet i god kommunikation, og Medicinsk Afdeling har igangsat et projekt med fokus på inddragelse og involvering af patienter og pårørende.

- Samtidig med de gode initiativer i afdelingerne har vi netop sammen med afdelingsledelserne sat en proces i gang, som bl.a. fokuserer på at styrke den interne kommunikation på afdelingerne. Vi ved fra andre undersøgelser, at en god kommunikationskultur på afdelingerne er helt afgørende for at kunne løfte patienttilfredsheden, sige Lone Winther Jensen.

CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland og Enheden for Brugerundersøgelser under Region Hovedstaden har udarbejdet den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse.


Yderligere information
Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 7842 0105 / 4027 8297

Thomas Pazyj, hospitalsdirektør
Tlf. 7842 0105 / 2330 0158

Inger Marie Jaillet, kvalitetschef
Tlf. 7842 0081 / 2384 7262