En sensor ved toilettet, blinkende lysdioder og spritaktiveret døråbner skal hjælpe patienterne til bedre håndhygiejne ved toiletbesøg. Regionshospitalet Randers tester lige nu fremtidens toiletsystem, der kan være med til at forebygge smittespredning mellem patienter.

En sensor ved toilettet, blinkende lysdioder og spritaktiveret døråbner skal hjælpe patienterne til bedre håndhygiejne ved toiletbesøg. Regionshospitalet Randers tester lige nu fremtidens toiletsystem, der kan være med til at forebygge smittespredning mellem patienter.

Medicinsk Sengeafsnit 3 på Regionshospitalet Randers afprøver nu en teknologisk løsning, der på enkel og praktisk vis kan guide patienterne til bedre håndhygiejne i forbindelse med toiletbesøg.

Blinkende lysdioder ved vandhane, sæbeholder, papirservietter og spritdispenser leder brugeren skridt for skridt til optimal håndvask, inden døren automatisk åbner, når patienten har taget sprit på hænderne. Alt på toilettet kan betjenes uden berøring.

- Som personale er vi meget fokuseret på vores egen håndhygiejne, og vi har vejledt patienterne generelt om hygiejnes betydning, men med det nye toiletsystem kan vi langt mere effektivt understøtte patienterne i en god adfærd ved toiletbesøg, hvor vi ved, at der er stor risiko for smittespredning mellem patienter, siger afdelingssygeplejerske Henriette Larsen.

De første resultater viser, at det nye toiletsystem har bidraget til, at patienterne udfører bedre håndhygiejne. Således afsluttes nu over 60% af toiletbesøgene med brug af vand, sæbe, papir og sprit. 95% af alle toiletbesøgene slutter som minimum med afspritning af hænder. Det er en markant forbedring i forhold til undersøgelser i udviklingsprojektets opstart, der pegede på, at over halvdelen af patienterne forlod toilettet uden nogen form for håndvask, og kun 10% benyttede sprit.

- Som en ekstra bonus giver det anderledes toilet os en god anledning til at snakke hygiejne med patienterne, for vi skal jo lige introducere dem for det avancerede toilet. Det kan ellers opleves som grænseoverskridende at snakke personlig hygiejne, da det er et meget privat område, siger Henriette Larsen.

Brugerdreven innovation
Udviklingen af det nye toiletsystem sker som led i et Offentligt-Privat- Innovationsprojekt med økonomisk støtte fra OPI-puljen under Region Midtjyllands Vækstforum.

Arbejdet med det intelligente toiletsystem foregår i et tæt samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og firmaet Conceptmaking samt en række leverandører af komponenter til toiletter. Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har ligeledes deltaget i den første del af projektet, hvor patienternes håndhygiejne blev undersøgt, og hvor der blev udviklet metoder til at understøtte en god håndhygiejne. Aarhus Universitetshospital planlægger på baggrund af projektets resultater en kvalitativ undersøgelse, der skal belyse, hvordan hospitalspersonale kan informere og motivere flere patienter til korrekt håndhygiejne.

- Vi har med konceptet demonstreret, at man med enkle midler kan guide patienterne til bedre håndhygiejne, siger Jarl Christensen, direktør og partner i Conceptmaking.

- For at nå frem til denne bæredygtige løsning har vi inddraget både sundhedspersonale og patienter i innovationsprocessen. Det er nemlig vigtigt at forstå, hvad der ligger til grund for patienternes hygiejneadfærd, så det ikke bliver teknologi for teknologiens skyld. Løsningen skal opfylde de praktiske behov og samtidig tage højde for de sociale og kulturelle grunde, der kan ligge bag en given adfærd omkring f.eks. håndhygiejne, siger Jarl Christensen.

Conceptmaking har selv investeret i systemudviklingen, og der forhandles i øjeblikket med en række virksomheder om at færdigudvikle løsningen til hospitaler og andre sektorer.

Testen af prototypen på det ny toiletsystem løber frem til ultimo november.


Yderligere information
Henriette Larsen, Afdelingssygeplejerske, Medicinsk Sengeafsnit 1, Regionshospitalet Randers, tlf. 7842 1745 / henrlars@rm.dk

Jarl Christens, direktør og partner, Conceptmaking, tlf. 6160 4222 / jarl@conceptmaking.com

Jacob Pedersen, projektleder, Regionshospitalet Randers, tlf. 7842 0141 / jacopede@rm.dk

Anette Schouv Kjeldsen, centerchef Aarhus Universitetshospital, tlf. 7846 1645 / 2961 8943


Seminar
Regionshospitalet Randers, MedTech Innovation Center og Conceptmaking har planlagt et uddybende seminar om projektet. Det finder sted den 28. november. Få mere information på www.conceptmaking.com.