Regionshospitalet Randers og Grenaa er det mest produktive akuthospital i hele Danmark. Det viser helt nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Regionshospitalet Randers og Grenaa er det mest produktive akuthospital i hele Danmark. Det viser helt nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort tallene for produktiviteten på de danske hospitaler. Regionshospitalet Randers og Grenaa ligger nr. 1 blandt landets akuthospitaler og er 15% over landsgennemsnittet.

- Tallene dokumenterer, at personalet virkelig yder patientbehandling for alle pengene. Det er meget flot, og især når vi tænker på at langt de fleste af vores indlagte patienter er akutte, for det stiller ekstraordinære krav til effektive arbejdsgange. Samtidig har vi kunnet fastholde og endda forbedre patienttilfredsheden, siger hospitalsdirektør Gert Sørensen.

Sundhedsstyrelsens tal viser, at for hver 100 kroner hospitalet bruger, ydes der patientbehandling til en værdi af 115 kroner.

- I en tid hvor økonomien i sundhedsvæsnet er under hårdt pres, kan der ikke være tvivl om, at Regionshospitalet Randers og Grenaa yder et særdeles vigtigt bidrag til en optimal udnyttelse af ressourcerne, hvor borgerne får meget behandling af høj kvalitet for pengene, siger Gert Sørensen.

- Samtidig er det dog for os, som for så mange andre hospitaler, en kæmpe udfordring at få tilpasset vores udgifter til de meget stramme økonomiske rammer, som vi og resten af samfundet er underlagt. Derfor har vi også allerede gennemført en række besparelser i 2010 og planlægger yderligere omstillinger i 2011, siger Gert Sørensen.

Regionshospitalet Randers og Grenaa har årligt 30.000 indlæggelser, hvoraf de 25.000 er akutte. Det gør hospitalet til et af de hospitaler med den allerstørste andel af akutte behandlinger i hele landet.

Hertil kommer 145.000 ambulante behandlinger om året og ca. 26.000 besøg i skadestuen årligt.

Yderligere info
Gert Sørensen, hospitalsdirektør
Tlf. 8910 2074 / 2286 3266
gertsoer@rm.dk

Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 8910 2019 / 4027 8297
lonejeen@rm.dk