Det er nogle gange nødvendigt at måle udskillelsen af et stof i urinen over et helt døgn. Dette kan give en mere sikker information om, hvor meget man udskiller, frem for at undersøge udskillelsen i en enkelt vandladning. Man kan f.eks. bedre undersøge nyrefunktionen eller udskillelsen af bestemte hormoner på den måde.


Fold ud

Vær opmærksom på

Du får en plastikdunk, som du skal opsamle urinen i

Husk at registrere start- og sluttidspunkt for opsamlingen

Planlæg opsamlingen af døgnurin til en dag, hvor du ikke er på rejse, til selskab eller lign.

Undlad at opsamle døgnurin, mens du har menstruation


Fold ud

Sådan gør du

Tøm blæren først

Opsaml al urin i 24 timer

Du må ikke lade vandet direkte i dunken

Opbevar dunken så køligt som muligt

Aflever dunken i Blodprøver og Biokemi

Hvad nu...

Hvis dunken er fuld, før der er gået 24 timer

Hvis du kommer til at lade vandet i toilettet


Fold ud

Videre forløb

Svar på undersøgelsen