Hvis du skal ringe fra mobiltelefon

Du bedes være opmærksom på, at det ikke er alle steder på hospitalet, hvor du må ringe med mobiltelefon.

mobilpiktogram

Det skyldes, at signalet fra mobiltelefonen kan forstyrre flere former for apparatur.

Du bedes derfor respektere, at du ikke må ringe på de afdelinger, hvor der hænger et forbuds-piktogram.

Patienter og pårørende har mulighed for at benytte mobiltelefoner i de områder på hospitalet, hvor der ikke står andet.

Vi beder dig dog have mobiltelefonen indstillet på lydløs, så lyden ikke generer de andre patienter, pårørende og ansatte, ligesom samtaler bør foregå i et dæmpet leje.

Mobilfrie zoner

Af hensyn til følsomt udstyr er der områder, hvor mobiltelefoner SKAL være helt slukkede.

De mobilfri zoner er:

  • Akutmodtagelsen
  • Hjerteklinikken
  • Intensiv
  • Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte
  • Operationsafsnit
  • Opvågningen
  • Skadestuen - Mobiltelefon må kun bruges i venteværelset
  • Øjen-, Øre-, Næse- og Halsklinikken - mobiltelefon må kun bruges i venteværelset

Hvis du skal ringe fra mønt- eller korttelefon

Mønttelefon

Der er en mønttelefon i forhallen ved indgang A.

Telefonen kan både tage mønter og telekort, som kan købes i kiosken og ved kioskvognen.

På alle afsnit er der transportable mønttelefoner hvor du kan benytte 1, 5 og 10 kroner.

Pårørende kan ringe til dig på de transportable mønttelefoner. Personalet på afsnittet kan oplyse dig om nummeret.