Hospitalet har ved Kirketerpsvej et parkeringshus med plads til ca. 550 biler. Derudover er der et antal parkeringspladser ved bl.a. Østervangsvej 54 (indgang C). 

Ved indgang A, Skovlyvej 15, og indgang C, Østervangsvej 54, er der desuden zoner, hvor det er muligt at sætte gangbesværede patienter af. Kom i god tid før din aftale, hvis du er i egen bil.

Udvalgte indgange på hospitalet har begrænsede åbningstider

Generel info om parkering

Kort over parkeringspladser

Priser for parkering

Uge- og månedskort

Spørgsmål til parkering

Indsigelse mod P-bøde

Parkeringspladser til særlige grupper

Skadestue/lægevagt/akutmodtagelse

Hjælpemidler - afhentning og aflevering

Handicapparkering

Borgere i dialyse

Besøgende til Kapellet