Hvis du i dit møde med Regionshospitalet Randers har oplevet noget, du gerne vil klage over, eller som du har et forslag til, hvordan vi kan gøre bedre, kan du enten:

 

Klager og erstatning

Hvis du mener, der er begået fejl eller på anden måde har været svigt i den behandling, du har modtaget på Regionshospitalet Randers, har du mulighed for at klage.

Der findes flere muligheder for at klage over forhold i sundhedsvæsenet. Patientkontoret i Region Midtjylland kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl.

Klagemuligheder

Du kan godt søge erstatning, uden at du har indgivet en klage, og du kan godt indgive klage uden at søge erstatning. Du kan også gøre begge dele.

  • Klagesager over behandlingssted eller enkeltpersoners handlinger varetages af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hjælp os med at lære af fejl

Der kan desværre ske fejl, selvom vi gør os umage for, at det ikke skal ske. 

Du kan hjælpe os med at lære af ting, der er gået galt, eller har været tæt på at gøre det. Det kan du gøre ved at rapportere dem som det, vi kalder utilsigtede hændelser. På den måde kan vi forebygge, at den samme fejl sker for andre.

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er, når noget går galt, eller har været tæt på at gøre det. Det kan f.eks. være, hvis du er faldet og har slået dig, fordi du var svimmel efter en operation, eller hvis du har været tæt på at få forkert medicin.

Når der sker en utilsigtet hændelse, bliver denne rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, der er sundhedsvæsenets rapporteringssystem.

I mange tilfælde fører resultatet af analysen til ændringer i hospitalets arbejdsgang, for at forebygge lignende hændelser i fremtiden.

Vær opmærksom på at systemet for utilsigtede hændelser ikke udveksler oplysninger med klagesystemet men udelukkende er et værktøj, hvor sundhedsvæsenet kan lære af sine fejl.

Læs mere i Styrelsen for Patientsikkerheds folder om utilsigtede hændelser.