Læger og andre fagpersoner må kun kigge i din elektroniske journal, når det er nødvendigt i forhold til din aktuelle behandling.

Her kan du se alle de faggrupper, der har tilladelse til at kigge i de elektroniske systemer og se din elektroniske journal på Regionshospitalet Randers, når det er relevant i forhold til din aktuelle behandling:

 • Læger/lægestuderende
 • Tandlæger
 • Klinikassistenter
 • Sekretær/sekretærelever
 • Sygeplejersker/sygeplejestuderende
 • Social- og sundhedsassistenter/social- og sundhedsassistentelever
 • Fysio- og ergoterapeuter/fysio- og ergoterapeutstuderende
 • Jordemoder/jordemoderstuderende
 • Farmaceuter
 • Farmakonomer
 • Pædagog
 • Fodterapeuter
 • Radiografer/radiografstuderende
 • Bioanalytiker/bioanalytikerstuderende
 • Kliniske diætister
 • Psykologer
 • Fysikere
 • Kapelassistenter


Ovenstående er besluttet af hospitalsledelsen 29. oktober 2010 i henhold til Sundhedslovens § 42 a

Siden er opdateret 24. juli 2017