Der er frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at du frit kan vælge mellem alle offentlige hospitaler og afdelinger i hele landet samt nogle enkelte private specialsygehuse.

Du kan besøge Region Midtjyllands hjemmeside for mere information om det frie sygehusvalg. Her kan du bl.a. læse om:

Før du bliver omvisiteret

Hvis du vil benytte frit sygehusvalg, er det en god idé at vælge sygehus, inden du skal have foretaget forundersøgelsen. Et nyt sygehus vil ofte lægge op til en ny forundersøgelse inden videre behandling.

Du kan selv undersøge følgende, før du beder om at blive omvisiteret:

Hvis du ønsker at blive omvisiteret, skal du henvende dig til den afdeling, du er blevet henvist til.