Som patient i det danske sundhedsvæsen har du en række rettigheder både før, under og efter en behandling, f.eks. frit sygehusvalg, behandlingsfrister og muligheden for at klage.

Læs om:


Genveje til andre hjemmesider


Fra Region Midtjylland:Se din journal på Sundhed.dk

Læs om dine rettigheder som patient på Sundhed.dk