Vi opdeler byggeriet og ombygningen i syv etaper, så byggeriet tager hensyn til, at hospitalet kan drives som normalt.

Du kan her danne dig et overblik over, hvad vi skal bygge i de forskellige etaper.

Etapeplan 

Oversigt over bygninger og etager, hvor vi bygger nyt eller ombygger i de forskellige etaper under byggeriet. 

 

Etape 1-2

Projekterne i etape 1 og 2 er allerede igangsat eller færdiggjort. Vi har som en del af etaperne etableret bedre adgangsveje. Vi har samtidig forbedret skiltningen på og omkring hospitalet, så patienter og besøgende lettere kan finde vej på hospitalet.

 

Etape 3 

(Byggeperiode: 2020-2025)

Etape 3 forventes at være den næste etape der igangsættes. I etape 3 skal vi bygge fem nye etager oven på den eksisterende Akutafdeling, hvor vi bygger:

  • En ny central operationsgang med 21 operationsstuer.
  • Et nyt sengetårn med ca. 44 én-sengsstuer.
  • Et nyt afsnit til Fysio- og Ergoterapi. 

Nybyggeriet oven på Akutafdelingen bliver den største del af etape 3.

Udover nybyggeriet renoverer vi i etape 3:

  • Intensivafsnit med 11 senge 
  • Opvågningsafsnit med 35 pladser 

Oversigt over bygning og etager, hvor vi bygger nyt og ombygger i etape 3. 

 

Etape 4

(Byggeperiode 2020-2024)

I etape 4 ombygger og renoverer vi til Røntgen og Skanning. Hospitalet skal have udskiftet CT-skannere og én MR-skanner, hvilket kræver en ombygning af hospitalets lokaler på grund af skannernes størrelse. Vi ombygger også kantinens køkkenfaciliteter. 

Oversigt over etage, hvor vi ombygger i etape 4. 

 

Etape 5 

(Byggeperiode 2024-2028)

I etape 5 renoverer vi mange af de eksisterende sengeafsnit, området til kikkertundersøgelser, Børn og Ungeklinikken og Familieafsnittet. Derudover renoverer vi udvendigt blandt andet vinduer, tag og murværk.

Oversigt over bygninger og etager, hvor vi renoverer i etape 5. 

 

Etape 6

(Byggeperiode 2028-2030)

I etape 6 renoverer vi flere af de eksisterende sengeafsnit. Derudover renoverer vi udvendigt blandt andet vinduer, tag og murværk.

oOversigt over etager, hvor vi renoverer i etape 6. 

 

Etape 7 

(Byggeperiode 2028-2032)

I etape 7 ombygger vi bygningen, hvor hovedindgangen er. I bygningen ombygger vi til et nyt fælles klinikområde, så vi placerer behandlingstilbud, dagafsnit og klinikker tæt på hinanden. Herudover ombygger og renoverer vi sengeafsnit og klinikker i bygningen.

Oversigt over bygninger og etager, hvor vi ombygger i etape 7.