Formål med jordemoderkonsultationerne

Kendt jordemoderordning

Læs mere om jordemoderundersøgelserne i

Uge 37(38)

Uge 39(40)