Læs om:

Børneundersøgelse

Barnet bliver undersøgt af jordemoderen umiddelbart efter fødslen. 

Barnets næste undersøgelse er hos jeres egen læge, når barnet er 5 uger gammel. Det er også der, barnet skal have sin første vaccination. 

Husk at I selv skal bestille tid til undersøgelsen.

>> Tilbage til top

Hælblodprøve/PKU

I vil blive informeret om, at jeres barn kan få taget en blodprøve 48 - 72 timer efter fødslen. 

Blodprøven undersøges for to stofskiftesygdomme - føllings sygdom og myxødem. Derudover undersøges blodprøven for ca. 20 meget sjældne stofskiftesygdomme.

Hvis blodprøven er normal, hører I ikke yderligere. Hvis prøven viser tegn på sygdom, vil I automatisk få besked inden for 14 dage. 

Fra 1. maj 2016 screenes endvidere for cystisk fibrose i forbindelse med prøvetagningen.

I kan læse mere om sygdommene på blodprøvesedlen eller i folderen fra Statens Serum Institut:

I vil umiddelbart efter fødslen få besked om, hvor I skal henvende jer for at få taget blodprøven. 

>> Tilbage til top

Hørescreening

Vi tilbyder en høreundersøgelse af jeres nyfødte barn. Undersøgelsen viser, om barnet reagerer tydeligt på lyd eller ej. 

I vil få en tid til undersøgelsen, inden I forlader hospitalet. Jeres barn skal være mindst 2 dage gammel og må ikke være mere end 1 måned, når undersøgelsen foretages.

Det er lettest at udføre undersøgelsen, når barnet sover. Derfor kan I med fordel komme lidt før den aftalte tid og tilbyde barnet lidt at spise, så barnet er mæt og tilfreds.

Børn født før 30. gestationsuge, skal først have lavet hørescreening til termin. 

>> Tilbage til top