Alle nybagte familier tilbydes 48-72 timer efter fødslen;

  • Undersøgelse af jeres nyfødte barn - herunder hæleblodprøve og hørescreening.
  • En snak med en jordemoder om fødslen og opholdet hos os.

Din oplevelse er vigtig fos os, og vi vil gerne sikre, at du får netop det tilbud efter fødslen, som du har behov for.

Efterfødselssamtale

Udover snakken få dage efter fødslen, kan du til enhver tid henvende dig til os på fødegangen eller i jordemodercenteret og bede om en efterfødselssamtale. Vores oplevelse er, at flere kan have stor gavn af en samtale, men at det er meget forskelligt, hvornår behovet opstår. Du kan selv vælge, om du ønsker at tale med din konsultationsjordemoder, fødejordemoder eller en læge.