Både alkohol og nikotin går i modermælken, og du bør så vidt muligt undgå begge dele, mens du ammer.

Alkohol

Vi ved ikke, hvor lidt alkohol, der skal til, før et barn, der bliver ammet, tager skade.

Alkohol går i modermælken på samme måde som i blodet; dvs. at hvis du har drukket alkohol, vil der være samme koncentration af alkohol i mælken som i dit blod. Du bør derfor være tilbageholdende med alkohol, når du ammer.

Rygning

Barnet kan blive uroligt og utilpas af den nikotin, som er i mælken efter rygning. Rygning skader barnets luftveje og kan være årsag til, at barnet får allergi og infektioner som f.eks. bronkitis eller mellemørebetændelse.

Vi anbefaler derfor, at du beskytter dit barn mod tobaksskader og undlader at ryge. Hvis du vælger at ryge, er det bedst at gøre det umiddelbart EFTER amningen, så nikotinen er i mindst mulig koncentration i mælken til næste ammemåltid.

Medicin

Alle lægemidler og al medicin udskilles i mælken, så spørg din læge til råds, før du indtager medicin.