Her på siden forsøger vi at give et overblik over de tilbud, der er til de gravide og fødende, der har valgt at "gå til jordemoder" og føde på Regionshospitalet Randers .

Vi har ligeledes forsøgt at besvare "ofte stillede spørgsmål" og håber, at du/I ved at klikke rundt, finder de svar du/I søger eller måske bliver inspireret til at stille nye spørgsmål.

Vi modtager gerne feedback eller ideer til nye emner, der kan tages op på siden.

God fornøjelse!

Vælg mellem:

Graviditet

Fødsel

Barsel


 Information om Coronavirus


Senest opdateret 3/6-2021

Besøgsrestriktionerne på Regionshospitalet Randers er ophævet og du kan igen få besøg under indlæggelse hos os.

Dog opretholdes afstandskravet på 2 meter på hospitalerne, så der i praksis kan være meget begrænset plads til besøgende og ledsagere på fødestuen, barselsstuen, i jordemoderkonsultationen og ambulatoriet.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til at besøg begrænses og at alle retningslinjer (sprit hænder, anvend mundbind og hold afstand) overholdes ved besøg. 

TILBUD online fødselsforberedelse

Læs mere om hvordan du booker på: www.minrandersbaby.rm.dk

Vi prioriterer tid til dialog og spørgsmål, hvorfor der er et begrænset antal pladser på hvert hold. Der åbnes løbende for flere hold afhængig af efterspørgslen, så hold øje og kontakt os på fødegangen, hvis du ikke kan finde plads på et hold.

Rundvisning er fortsat aflyst. Vi ved lige nu ikke, hvornår vi kan starte op igen. Du kan se billeder fra fødegangen længere ned på siden.

Fødselsforberedelse med fysisk fremmøde starter op, når restriktionerne for forsamlinger tillader det.

Podning af fødende og ledsager:

  • Alle fødende og deres ledsager tilbydes og anbefales podning ved ankomst til fødegangen. Podningen er en PCR-test.
  • Skal du føde ved planlagt kejsersnit får du automatisk tilsendt en tid til podning et par dage før indlæggelsen. Din ledsager skal selv booke en podning 2 dage før kejsersnittet på www.coronaprover.dk

Vaccinerede ledsagere, der skal medindlægges:

  • Behøver ikke podning forud for indlæggelsen. 

Mundbind og afstand:

  • Det gælder for alle, at der skal bæres mundbind på steder med offentlig adgang, dvs på hospitalet, i sundhedshuse og jordemoderkonsultationer.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden gravide at bære mundbind, hvor afstandskravet på 2 meter ikke kan overholdes. For partner/pårørende, der ikke er i særlig risiko, er afstandskravet 1 meter. Vi anbefaler derfor, at I medbringer mundbind til jeres tider i jordemoderkonsultation og på hospitalet og anvender det, når det ikke er muligt at holde afstand, f.eks under undersøgelsen.
  • Gravide og pårørende til UL-skanning skal bære mundbind pga undersøgelsens varighed.
  • Under fødslen vurderes behov for mundbind løbende og i samarbejde med jordemoderen. Jordemoderen tager mundbind på i sidste del af fødslen.

Hvis du er sat i karantæne eller føler dig syg, må du ikke møde op på sygehuset eller hos jordemoder. Ring i stedet til os på fødegangen på telefon 7842 1010 eller kontakt din praktiserende læge.

Skal jeg podes for COVID-19?

Fødselsforberedelse via video - supplement til webinarer


 Læs mere

Vi opdaterer løbende hjemmesiden, så du som gravid/fødende familie tilknyttet Regionshospitalet Randers, kan holde dig opdateret ét sted.

Pjecer

Influenza- og kighostevaccination 2020

Forskning i gravide og D-vitamin

  
gravid mave_0927 192-13_beskaaret_700x250px.jpg

Læs mere og tilmeld dig forskningsprojektet, der undersøger, om en mere D-vitamin gavner graviditieten og mindsker fødselskomplikationer.

www.vitamin.randersbaby.dk

Kontakt

Fødeafsnittet
Jordemoderkonsultationer
Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet
Sengeafsnit
Familieafsnit

Fødselsforberedelse på hospitalet
Skovlyvej 17, indgang F
Mødelokale 6
(til højre for indgangen)