2014
Første fase af akutbyggeriet tages i brug, og Akutmodtagelsen flytter ind. Ved afslutning af anden fase vil alle akutte funktioner for patienterne være samlet.

2009
Som det første hospital i Region Midtjylland implementerer og afprøver hospitalet en fuldt digitaliseret patientjournal.

2008
Region Midtjylland udpeger Regionshospitalet Randers som ét af regionens fem akuthospitaler.

2007
Randers Centralsygehus skifter navn til Regionshospitalet Randers og Grenaa.

2003/04
Omfattende bygningsmæssige ændringer som følge af fusionen mellem hospitalet i Randers og Grenaa. Bl.a. opføres Patienthotellet med 33 værelser.

2003
Grenaa Centralsygehus og Randers Centralsygehus fusioneres.

1990
Dannelse af tredelt hospitalsledelse med cheflæge, chefsygeplejerske og hospitalsdirektør.

1985
Stor udvidelse af hospitalet med indvielsen af bygning Øst med bl.a. ny skadestue, operationsafdeling, røntgenafdeling og intensivafsnit.

1954
Indvielse af Randers Centralsygehus 28. april.