Vi anbefaler, at du benytter sikker mail ved hjælp af Digital Post, når du skriver til os og andre offentlige myndigheder. Det sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til indholdet.

Du kan sende sikker mail via Digital Post ved at logge på din sikre postkasse her: www.borger.dk med NemID.

Hjælp til Digital Post

Du kan læse meget mere om sikker Digital Post på www.borger.dk. Du har også mulighed for at kontakte borgerservice eller et bibliotek i din kommune, hvis du har behov for hjælp til Digital Post.

Er du fritaget fra Digital Post?

Hvis du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, er du velkommen til at skrive til os ved at sende et almindeligt brev.

Du kan også kontakte den pågældende afdeling eller kontakte hospitalsledelsen direkte, for eksempel på telefon.

Sikker digital post for virksomheder og samarbejdspartnere

Som virksomhed kan du kontakte hospitalets afdelinger via Virk.dk. 

Mange virksomheder og myndigheder abonnerer desuden på professionelle sikre mailløsninger, der gør det muligt og nemt at sende sikkert direkte til hospitalet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din professionelle sikre mailløsning har disse muligheder, kan du spørge din sikker mail-leverandør.