Billede fra seniorklubben

For ældre nuværende samt tidligere medarbejdere på Regionshospitalet Randers er det muligt at blive medlem af Seniorklubben. Seniorklubben er for alle faggrupper.

Hvert år afholdes 3-4 møder. Derudover arrangeres der udflugter, julefrokost og en årlig generalforsamling.

Seniorklubben har pt. ca. 140 medlemmer.

Hvem kan melde sig ind i Seniorklubben?

  • Nuværende medarbejdere, der er fyldt 60 år, og som har haft mindst 5 års samlet ansættelse
  • Tidligere medarbejdere, der er fyldt 60 år, og som har haft mindst 5 års samlet ansættelse
  • Bestyrelsen for Seniorklubben kan i ekstraordinære tilfælde dispensere fra ovennævnte regler

Kontingent til Seniorklubben

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 

Sådan melder du dig ind

Kontakt Kirsten Møller Pedersen (medlem af bestyrelsen). Se kontaktfeltet her på siden. 

Formål med Seniorklubben

  • At virke for faglige og selskabelige aktiviteter blandt medlemmerne
  • At give nuværende medarbejdere over 60 år mulighed for at forberede deres afgang fra Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus gennem samvær med allerede rejste medarbejdere
  • At give rejste medarbejdere mulighed for fortsat at have kontakt med deres tidligere arbejdsplads
  • At give Regionshospitalets ledelse mulighed for at trække på den erfaring, som tidligere medarbejdere har opnået gennem deres ansættelse ved Regionshospitalet Randers