Ultimo september hvert år modtager alle månedslønnede medarbejdere i Region Midtjylland en mail med information om mulighederne for at indgå nye eller forlænge eksisterende bruttolønsordninger med virkning fra den 1. januar det følgende år. Mailen sendes til medarbejdernes regionsmailadresse.

Du kan indgå aftale om P-licens som bruttolønsordning, hvis du er månedslønnet og fastansat eller midlertidigt ansat i minimum 12 måneder fra den 1. januar det følgende år. 

Ordningens rammer

Pris for P-licens som bruttolønsordning

Opsigelse af bruttolønsaftalen

Specielt for nyansatte medarbejdere og medarbejdere der vender tilbage efter orlov

Yderligere information og spørgsmål