OvidDS

Genvej til databaser, e-tidsskrifter og e-bøger. Denne genvej kan kun bruges, når du er på Citrix.

Gå til OvidDS.

Vær opmærksom på, at når du bruger genvejen, skal du give siderne tilladelse til at se, hvor du kommer fra. Når du har klikket på "OK", er du godkendt og vil blive sendt videre til OvidDS.

Publicer open access gratis i Wiley tidsskrifter

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner netop indgået en fireårig aftale med Wiley, der betyder, at forskere fra regionshospitalerne gratis kan publicere open access (OA) i en lang række Wiley-tidsskrifter (1360 tidsskrifter).
Aftalen gælder fra 2022-2025.

For aftalen gælder:
• At corresponding author skal være fra et regionshospital.
• Rene OA-tidsskrifter er ikke inkluderet i aftalen.

Wiley aftalen 2022-2025

Læs mere om hvordan du publicerer i et Wiley tidsskrift:
Open Access for Authors in Denmark | Wiley

 

Louise kan bookes hver torsdag i Administrationsbygningen, Østervangsvej 70 på 1. sal.
Du kan også booke Louise til møder og undervisning på din afdeling.
Book gerne i god tid.
Det er også muligt at aftale videomøder alle andre hverdage.  

Aftaler om litteratursøgning m.m. kan ske på loustn@rm.dk eller telefon 78 44 13 51.

Bibliotekar Louise Stenholt

UpToDate og Lexicomp

Webinarer
What's new in UpToDate? - 20-minute customized session for Region Midtjylland.
Watch the recording (from May 6 2021):
https://www.uptodate.com/home/online-tutorials?commid=481574

Live Online Learning | UpToDate

Få adgang gennem de respektive ikoner på Citrix-skrivebordet.

UpToDate-ikon.      Lexicomp-ikon.            Læs mere her