Af anlægsøkonomiske hensyn er opførslen af bygninger til den nye akutafdeling sket i to faser. Nu, hvor begge faser er afsluttet, har hospitalet have en fælles akutafdeling  med én indgang og én ambulancetilkørsel.

Hvis du vil vide mere

Yderligere information kan findes i de indledende og godkendte programoplæg. Der er forbehold for ændringer indarbejdet undervejs. 

Fase 1

Fase 1 blev indviet og taget i brug august 2014.

Fase 1 omfatter et areal på cirka 5.500 m², og består primært af opførslen af første del af et helt nyt byggeri.

Modtagelse, sengeafsnit og ny indgang

Fase 1 består i store træk af;

  • Etablering af akutafdeling med modtagelse af de akutte medicinske og kirurgiske patienter ét sted.
  • Etablering af nyt akut sengeafsnit.
  • Etablering af ny indgang i plan 02, og et areal til fremtidig indflytning af for eksempel kantine eller andre funktioner.

Skadestue og traume-rum bliver først flyttet fra de eksisterende rammer i slutningen af fase 2. Det betyder, at hospitalet i en periode vil have to ambulancetilkørsler.

Læs mere om fase 1

Læs programoplæg til fase 1 (pdf)

Fase 2

Fase 2 blev godkendt af Regionsrådet den 29. januar 2014 og påbegyndt september 2014. Byggeriet bliver indviet 25. oktober 2016.

Fase 2 består af nybyggeri i forlængelse af fase 1 på cirka 4.730 m². Det nye byggeri vil komme til at huse skadestue, traumemodtagelse og lægevagt, som derved bliver en del af den nye, samlede akutafdeling. Dermed færdiggøres og realiseres den fulde udbygning af den nye fælles akutafdeling på Regionshospitalet Randers.

Lægevagt, skadestue og andre funktioner

Fase 2 består i store træk af;

  • Etablering af undersøgelses- og behandlingsafsnit med lægevagt og skadestue.
  • Færdiggørelse af den samlede afdeling med to fuldt udstyrede traumestue, CT-scanner og røntgenudstyr.
  • Etablering af nyt sengeafsnit
  • Etablering af auditorium og faciliteter til undervisning og færdighedstræning.

Læs mere om fase 2

Læs programoplæg til fase 2 (pdf)

Mulighed for fremtidige udvidelser

Bygningen er opført, så konstruktion og installationer rummer muligheder for i fremtiden at etablere ny intensiv-afdeling og sengeafsnit, ved tilbygning oven på den nye bygning.

Derudover kan der bygges et sengetårn oven på en del af den nye bygning (fase 1), som kan sammenbygges med de eksisterende sengeafsnit fra plan 6 og op. Denne udbygning vil give mulighed for senere renovering af hospitalets nuværende sengeafsnit til mere fremtidssikrede løsninger.