Etableringen af den nye akutafdeling har en afgørende betydning for Regionshospitalet Randers. Projektet er starten på og omdrejningspunkt for de kommende års udbygningsplaner.

Projekt fælles akutafdeling

Visionen for projektet er at sikre effektive behandlingsforløb med høj patientsikkerhed, som fuldt ud lever op til nutidige og fremtidige forventninger for Regionshospitalet Randers. Derfor er det nødvendigt i de kommende år at gennemføre en række større byggeprojekter.

Udvalgt af Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland.

Projektets hovedformål i praksis er derfor at etablere en ny, fælles akutafdeling, som lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for et fremtidssikret akuthospital.

87 procent akutte indlæggelser

Ud af cirka 27.000 årlige indlæggelser på Regionshospitalet Randers er cirka 23.500 akutte. Det svarer til, at cirka 87 procent af alle indlæggelser på hospitalet er af akutte patienter. Derudover havde Regionshospitalet Randers 27.000 besøg i Skadestuen i 2014.

Dermed er Regionshospitalet Randers, ifølge Finans-, Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelser, et af de større akuthospitaler i regionen.  

En unik placering på grænsen mellem midt og nord

Regionshospitalet Randers er på grund af sin placering en krumtap i det akutte beredskab i Midt- og Østjylland.

Hospitalet ligger centralt placeret mellem Aalborg og Aarhus, og kun 6 km fra motorvej E45.

Dermed er hospitalet akuthospital for 223.000 indbyggere i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommune.  

Bygninger tilpasset fremtiden

Det er ikke muligt at udvide eller ombygge Regionshospitalet Randers’ eksisterende bygninger, så de i fremtiden kan fungere optimalt som et tidssvarende akuthospital.

De nye bygninger skal derfor udgøre de fremtidige rammer om en hverdag med fokus på høj faglig kvalitet, gennemtænkte arbejdsgange, mulighed for udvikling og optimal udnyttelse af personalets ressourcer.